Formularz kontaktowy

Liczba odwiedzin:

881929

Patronat honorowy:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO

Witamy na stronie Szlaku Cysterskiego!

"Podróżowanie Szlakiem Cysterskim to nie tylko zwiedzanie klasztorów cysterskich, ale i swoista wyprawa w przeszłość, pełna refleksji nad duchowym życiem blisko natury, tak odległym i odmiennym od tego w obecnych czasach. Zapoznanie się z bogactwem cysterskiego dziedzictwa pozwoli współczesnemu człowiekowi pogłębić wiedzę o europejskich korzeniach i da inspirację "do tworzenia teraźniejszości i przyszłości."


Polichromia z XIV w. w kaplicy św. Jakuba
dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie

"Tradycji nie należy bowiem pojmować w pierwszym rzędzie jako rzeczy przeszłej, lecz jako rzecz żywą i aktualną, która dynamicznie dąży ku przyszłości i domaga się nowego urzeczywistnienia odpowiadającego nowym warunkom."
"Historia ma być dla (...)(cystersów) mistrzynią życia, ale nie panią, winna napominać i inspirować, ale nigdy nie przeszkadzać. (...)

Deklaracja Kapituły Generalnej Zakonu Cystersów
"O głównych elementach współczesnego życia cysterskiego"
[Ogłoszona w latach 1968/1969]


Szlak cysterski na ziemiach polskich - klasztory,
niektóre kościoły i obecne parafie cysterskie
[Kliknij by powiększyć]

↑ W górę