Formularz kontaktowy

Liczba odwiedzin:

817952

Patronat honorowy:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Kronika wydarzeń

Europa

Wielowiekowe, wspólne dla całej Europy, bogactwo dziedzictwa duchowego i kulturowego pozostawionego przez Zakon cysterski i dwie znaczące rocznice: 1990 rok - 900 rocznica urodzin św. Bernarda z Clairvaux, mistyka i głównego duchowego twórcy zakonu; oraz 900 rocznica powstania Zakonu przypadająca w 1998 roku - skłoniły Radę Europy do podjęcia decyzji o utworzeniu szlaku turystycznego drogami cystersów w ramach międzynarodowego programu "europejskich dróg kulturowych". Głównym celem tego programu jest ukazanie wspólnego, wielowiekowego dziedzictwa łączącego wszystkie kraje naszego kontynentu.

Opracowane zostało logo europejskiego szlaku cysterskiego przez grupę roboczą "Itineraires Culturels Européens" w Strasburgu.

Logo Szlaku Cysterskiego w Europie

Jedno z odgałęzień Szlaku biegnie od Portugalii przez Francję-kolebkę zakonu Cysterskiego-Niemcy, aż po Polskę. Polska stanowi integralną część tego dorobku paneuropejskiego.

 

Polska

 

1990r - Rada Europy powodowana rocznicami (1990r - 900 rocznica urodzin św. Bernarda z Clairvaux, mistyka i głównego duchowego twórcy cystersów 1998r - 900 rocznica powstania zakonu cystersów) oraz olbrzymią spuścizną wspólnoty cysterskiej w postaci dziedzictwa duchowego
i materialnego podejmuje decyzję o utworzeniu szlaku turystycznego drogami cystersów w ramach międzynarodowego programu ,,europejskich dróg kulturowych”.

Nadrzędnym założeniem tego szlaku jest idea łączenia narodów i krajów europejskich w kultywowaniu i pogłębianiu wiedzy o wspólnych korzeniach naszej tożsamości kulturowej.

III 1990r - Rada Europy składa na ręce Ministra Kultury i Sztuki, Izabelli Cywińskiej propozycję otwarcia w Polsce europejskiego szlaku cystersów. Powierzenie patronatu duchowego ojcom cystersom oraz prośba o pomoc komitetów obywatelskich z gmin cysterskich.

IX 1990r - Uroczyste powołanie szlaku cysterskiego w opactwie cystersów w Krakowie - Mogile w obecności gości z kraju i zagranicy (Rada Europy). Gości przyjmował Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów Ojciec Opat dr Jacek Stożek. Międzynarodowa Konferencja "Droga Cystersów w Polsce" w Krakowie. Polska część europejskiego szlaku obejmuje wszystkie klasztory w Polsce.
Zaplanowano cztery pętle tego szlaku:

 • pętla Małopolska z ośrodkami w Sulejowie, Wąchocku, Koprzywnicy, Mogile i Szczyrzycu;
 • pętla Śląska z ośrodkami w Jemielnicy, Rudach, Krzeszowie, Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Lubiążu oraz w Trzebnicy;
 • pętla wielkopolska z ośrodkami w Paradyżu, Zemsku-Bledzewie, Łeknie-Wągrowcu, Lądzie, Wieleniu-Przemęcie i w Obrze oraz w Owińskach i Ołoboku;
 • pętla pomorsko-kujawska z ośrodkami w Bierzwniku, Kołbaczu, Mironicach, Bukowie Morskim, Oliwie, Pelplinie i kujawskim Byszewie-Koronowie oraz ośrodki żeńskie obediencji biskupiej.

1993 rok
Fundacja Kultury wytycza szlak cysterski i opracowuje logo Szlaku Cysterskiego w Polsce

Logo Szlaku Cysterskiego w Polsce

1993r. - 2003r.
Inicjatywy lokalne gmin cysterskich, związków gmin i różnego rodzaju stowarzyszeń, przy udziale przedstawicieli samorządów, władz kościelnych i zakonnych, w postaci jarmarków, festynów, koncertów, wystaw. Np. coroczny "Jarmark Cysterski" w Pelplinie i Łeknie, Festyn archeologiczny "Na Zabylutowym Grodzie" w Łeknie "Festyn Cysterski" w Wągrowcu i Bierzwniku , promocja szlaku cysterskiego na Dolnym Śląsku, wystawy i koncerty w Rudach.
1998r.
Ogólnopolskie obchody 900 lecia Zakonu Cystersów w Europie zorganizowane przez Zespół do Badań nad Historią i Kulturą Cystersów w Polsce działający w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prezesa Polskiej Kongregacji Cystersów ojca opata dr Jacka Stożka.
IX.2003r.
Konferencja "Koncepcja programowa i promocyjna działania Szlaku Cystersów na terenie Polski" w Pelplinie oraz spotkanie dotyczące tematu konferencji. Spotkanie zainicjowało Starostwo Powiatowe w Tczewie, na którego zaproszenie przybyli między innymi przedstawiciele: Polskiej Kongregacji Cystersów, Zespołu do Badań nad Historią i Kulturą Polsce, świata nauki, zainteresowanych tematem samorządów gminnych i powiatowych, na terenie których leżą obecne i dawne opactwa cysterskie oraz stowarzyszeń turystycznych. Decyzją wszystkich stron powołano Radę Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów w celu rozpoczęcia działań związanych z reaktywowaniem szlaku, opracowaniem oraz opiniowaniem założeń programowych i promocyjnych.

„Jako Opat–Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów,pochwalam i popieram ukonstytuowanie się Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów".

Radę powołano w czasie spotkania w Pelplinie w dniu 20 września 2003 roku, poświęconego reaktywowaniu działań programowych i promocyjnych Szlaku Cysterskiego w Polsce, zainicjowanych podczas międzynarodowej konferencji „Droga Cystersów w Polsce” w dniach 16-17 września 1990 roku w Krakowie.” /z dokumentu powołującego Radę przez O.Opata Prezesa Eustachego G.Kocika – 22 września 2003r./

V 2004- Posiedzenie Rady w Wąchocku

Potwierdzenie składu Rady wybranej 20 września 2003 w Pelplinie wręczeniem dekretów przez O.Opata Prezesa – otrzymali je:

 • Prof. dr hab. Andrzej M.Wyrwa (UAM w Poznaniu) – Przewodniczący
 • Alicja Słyszewska (Starostwo Powiatowe w Tczewie) – Sekretarz

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Ewa Łużyniecka ( Politechnika Wrocławska)
 • Dr Dariusz Dekański (Instytut Historii UG)
 • Edward Imiela ( Starostwo Powiatowe w Starachowicach)
 • Przemysław Majchrzak (Urząd Gminy w Wągrowcu)
 • Teresa Świercz (Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego, Bierzwnik)
 • O. Bernard A. Grenz OCist( Przeorat - Oliwa)
 • O.Mateusz Kawa OCist (Opactwo Cysterskie w Mogile)

Prace nad zredagowaniem podstawowych dokumentów charakteryzujących prace Rady „Regulaminu” oraz „Deklaracji programowej”; wypracowanie pisma do tzw. gmin cysterskich, informującego o powołaniu, celach i zadaniach Rady. Następnie poszerzono skład Rady o kolejne osoby:

 • Dariusz Stoces (Fundacja Lubiąż)
 • Stanisław Szmajdziński (Wójt Gminy Kamienna Góra)

Nawiązano współpracę informacyjną z pismem „Miejsca Święte”(obecność i deklaracja pomocy red. naczelnej E.Czumakow)

Przyjęto oficjalną nazwy szlaku –„Szlak cysterski w Polsce”- jako bardziej właściwej (nie: szlak cystersów) i zwróceno się o pomoc obecnej na posiedzeniu L.Wilczyńskiej (reprez. Min. Kultury)
w zakresie możliwości używania logo szlaku, której właścicielem jest Fundacja Kultury.

/Pismem z dn. 21 czerwca 2004r. Prezes Fundacji Kultury Grzegorz Boguta wyraził zgodę na pełne wykorzystanie istniejącego logo szlaku cysterskiego/ Decyzja Rady o zorganizowaniu Ogólnopolskiego Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich w Bierzwniku w czerwcu 2005r. oraz o zwróceniu się o pomoc finansową w organizacji przedsięwzięcia do Polskiej Organizacji Turystycznej.Celem Forum byłoby przedstawienie uczestnikom koncepcji programowej działania Rady Koordynacyjnej Szlaku, wzajemna wymiana doświadczeń związanych z działaniem zmierzającym do tworzenia spójnego systemu dróg kulturowych związanych z dziedzictwem cysterskim oraz zapoznanie uczestników z wytyczonym odcinkiem Szlaku Cysterskiego na Pomorzu Zachodnim połączonym ze Szlakiem Cysterskim w Brandenburgii.

V 2004- Posiedzenie Rady w Wąchocku

 • Potwierdzenie składu Rady wybranej 20 września 2003 w Pelplinie wręczeniem dekretów przez O.Opata Prezesa – otrzymali je:

- Prof. dr hab. Andrzej M.Wyrwa (UAM w Poznaniu) – Przewodniczący

- Alicja Słyszewska (Starostwo Powiatowe w Tczewie) – Sekretarz

Członkowie:

- Prof. dr hab. Ewa Łużyniecka ( Politechnika Wrocławska)

- Dr Dariusz Dekański (Instytut Historii UG)

- Edward Imiela ( Starostwo Powiatowe w Starachowicach)

- Przemysław Majchrzak (Urząd Gminy w Wągrowcu)

- Teresa Świercz (Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego, Bierzwnik)

- O. Bernard A. Grenz OCist( Przeorat - Oliwa)

- O.Mateusz Kawa OCist (Opactwo Cysterskie w Mogile)

 • Prace nad zredagowaniem podstawowych dokumentów charakteryzujących prace Rady „Regulaminu” oraz „Deklaracji programowej”; wypracowanie pisma do tzw. gmin cysterskich, informującego o powołaniu, celach i zadaniach Rady. Następnie poszerzono skład Rady o kolejne osoby:

- Dariusz Stoces (Fundacja Lubiąż)

- Stanisław Szmajdziński (Wójt Gminy Kamienna Góra)

 • Nawiązanie współpracy informacyjnej z pismem „Miejsca Święte”(obecność i deklaracja pomocy red. naczelnej E.Czumakow)
 • Przyjęcie oficjalnej nazwy szlaku –„Szlak cysterski w Polsce”- jako bardziej właściwej (nie: szlak cystersów) i zwrócenie się o pomoc obecnej na posiedzeniu L.Wilczyńskiej (reprez. Min. Kultury) w zakresie możliwości używania logo szlaku, której właścicielem jest Fundacja Kultury.

/Pismem z dn. 21 czerwca 2004r. Prezes Fundacji Kultury Grzegorz Boguta wyraził zgodę na pełne wykorzystanie istniejącego logo szlaku cysterskiego/

 • Decyzja Rady o zorganizowaniu Ogólnopolskiego Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich w Bierzwniku w czerwcu 2005r. oraz o zwróceniu się o pomoc finansową w organizacji przedsięwzięcia do Polskiej Organizacji Turystycznej.Celem Forum byłoby przedstawienie uczestnikom koncepcji programowej działania Rady Koordynacyjnej Szlaku, wzajemna wymiana doświadczeń związanych z działaniem zmierzającym do tworzenia spójnego systemu dróg kulturowych związanych z dziedzictwem cysterskim oraz zapoznanie uczestników z wytyczonym odcinkiem Szlaku Cysterskiego na Pomorzu Zachodnim połączonym ze Szlakiem Cysterskim w Brandenburgii.

 

VII 2004r.
Zebranie robocze Rady w Wągrowcu

 • Omówienie stanu przygotowań do I Forum Gmin Cysterskich
 • wypracowanie materiałów wyjściowych dotyczących współpracy gmin cysterskich, właścicieli obiektów cysterskich i pocysterskich w zakresie organizacji i promocji szlaku cysterskiego w Polsce pod egidą Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce
 • Wyznaczenie zadań dla członków Rady dotyczących prezentacji działań Rady (jako organu oraz jej członków w poszczególnych regionach) podczas obrad I Forum

VI 2005r.
Ogólnopolskie Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich w Bierzwniku
X 2005r.
Zebranie Rady w Krzeszowie:

 • Zatwierdzenie sprawozdania z I Forum Gmin Cysterskich oraz omówienie jego efektów
 • Omówienie potrzeby zredagowania „Deklaracji woli współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego” oraz rozesłania propozycji dokumentu do ośrodków cysterskich i pocysterskich (przygotowanie do podpisania podczas II Forum)
 • Spotkanie z Kanclerzem Kurii Legnickiej, Marszałkiem woj.dolnośląskiego (Prezesem Dolnośląskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) oraz przedstawicielami organizatorów II Forum Gmin Cysterskich w Henrykowie-wstępne omówienie organizacji tego przedsięwzięcia.

II 2006r. Zebranie Rady Koordynacyjnej w Mogile:

 

 • Zatwierdzenie O. Opata dr P.Chojnackiego na członka Rady;
 • Powołanie Biura Rady i jego dyrektora – O.Opata Prezesa dr Piotra Chojnackiego OCist. Powierzenie Biuru Rady opracowania wielojęzycznego portalu internetowego Szlaku Cysterskiego w Polsce oraz wystąpienia o środki finansowe na ten cel do Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego w terminie do 15.04.2006r;
 • Przygotowanie propozycji dla gmin cysterskich – zatwierdzenie do rozesłania dokumentu „Deklaracji woli współpracy” oraz inicjatywy powołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Omówienie stanu przygotowania organizacji II Forum w Henrykowie;
 • Wystąpienie pisemne do ICOMOS o objęcie patronatu nad szlakiem cysterskim w Polsce i działaniami Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce;
 • Przyjęcie zaproszenia do współorganizacji sesji naukowej w Katowicach 31V – 3VI .06. „Kultura umysłowa zakonów – historyczne zbiory klasztorne”;
 • Podjęcie decyzji o utworzeniu naukowego zespołu konsultacyjnego do oceny merytorycznej wydawnictw prezentujących dziedzictwo cysterskie- zespół nadawałby logo szlaku cysterskiego takiej publikacji;
 • Podjecie inicjatywy przygotowania Księgi Pamiątkowej dedykowanej O.Opatowi Prezesowi Polskiej Kongregacji Cystersów Eustachemu G.Kocikowi z okazji 75 rocznicy jego urodzin;
 • Wytypowanie członka Rady T. Świercz do udziału w spotkaniu Karty Europejskiej w Herkenrode (IV/06) oraz przedstawienia przez nią aktualnych działań organizacyjnych i promocyjnych na polskim odcinku szlaku cysterskiego;
 • Wstępne zatwierdzenie zrębu statutu do powołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

IV 2006r. - uczestnictwo przedstawiciela Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce T. Świercz w Zgromadzeniu Generalnym "Karty Europejskiej Opactw i Miejsc Cysterskich" w Herkenrode w Belgii - przedstawienie przez nią aktualnych działań organizacyjnych i promocyjnych na polskim odcinku szlaku cysterskiego.

V/VI 2006r. - udział przewodniczącego Rady A. M. Wyrwy oraz sekretarz A. Słyszewskiej w międzynarodowej konferencji naukowej „Kultura umysłowa Zakonów Europy Środkowowschodniej X-XXI w.” w Katowicach

VI 2006r. - udział Rady w II Ogólnopolskim Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich na Dolnym Śląsku z udziałem gości reprezentujących Europejską Kartę Cysterską (Pontigny) oraz Forum:cystersi Morza Północnego i Bałtyku( Ihlow i Heiligenkreuz).

 • Podpisanie „Deklaracji woli współpracy” tzw. gmin cysterskich oraz właścicieli obiektów cysterskich i pocysterskich;
 • Informacja prof. dr hab. Ewy Łużnieckiej o objęciu szlaku cysterskiego w Polsce opieką przez ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Jest to pierwszy krok do wprowadzenia szlaku na listę UNESCO (pismo akceptujące z dn. 17 marca 2006 podpisane przez prof. dra hab. A. Tomaszewskiego Prezesa PKN ICOMOS);
 • Poparcie Rady dla inicjatywy Stowarzyszenia Wągrowieckiego wydania serii kart pocztowych i znaczków obrazujących dziedzictwo cysterskie i szlak cysterski w Polsce;
 • Poparcie Rady dla starań o zatwierdzenie Bł. Wincentego Kadłubka jako patrona historyków polskich. Opat Prezes Eustachy G. Kocik oraz Przewodniczący Rady A. M. Wyrwa wystąpili w imieniu Rady z oficjalnym pismem do grona naukowców z polskich wyższych uczelni oraz najwyższych władz kościelnych.

IX 2006r. - udział przedstawicieli Rady w posiedzeniu „Forum: Cystersi Morza Północnego i Bałtyku” w Ihlow.

IV 2007r. – posiedzenie Rady w Mogile

 • Przyjęcie przez Radę zwierzchnictwa nowego Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Cystersów o. dra P. Chojnackiego z Mogiły;
 • Przyjęcie O. Eustachego G. Kocika jako Honorowego Opata Prezesa PKC;
 • Zatwierdzenie przez Radę propozycji nowych członków Rady: O. Eugeniusza Augustyna – Opata z Wąchocka oraz O. Edwarda Stradomskiego – Opata z Jędrzejowa;
 • Przekazanie Opatowi Prezesowi P. Chojnackiemu insygniów Polskiej Kongregacji Cystersów – krzyża Kongregacji oraz księgi „Deklaracji Woli Współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego
  i pocysterskiego” – plon działań II Forum Gmin Cysterskich i Właścicieli Obiektów Cysterskich oraz Pocysterskich przez O.Opata E.Stradomskiego (Archiopata Jędrzejowskiego);
 • Ogłoszenie przez przewodniczącego Rady A. M. Wyrwę przyjęcia patronatu nad szlakiem cysterskim w Polsce przez Ministra Kultury K.Ujazdowskiego;
 • Poparcie regionalnych inicjatyw udziału ośrodków cysterskich i pocysterskich w ”Europejskich Dniach Dziedzictwa” - odbywających się w Polsce w 2007r. pod hasłem „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”, którym patronuje Unia Europejska – w ramach których można zgłosić imprezy na szlaku cysterskim – do Regionalnych Ośrodków Badań i Dokumentacji Zabytków;
 • Wydelegowanie członka Rady T. Świercz do reprezentowania Rady na Zgromadzeniu Generalnym "Karty Europejskiej Opactw i Miejsc Cysterskich" w Pontigny we Francji (IV 07)oraz sekretarz Rady A.Słyszewskiej na V Forum Parlamentów Krajów Nadbałtyckich w Gdyni (V 07).

V 2007 r. - udział reprezentacji Rady w obradach „Forum: Cystersi Morza Północnego i Bałtyku” w Marianowie (zachodniopomorskie). Włączenie przedstawicieli Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce w prace nad wspólnymi europejskimi projektami.

V 2007r. - wystąpienia przedstawicieli Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce na Zgromadzeniu Generalnym "Karty Europejskiej Opactw i Miejsc Cysterskich" w Pontigny we Francji oraz na V Forum Parlamentów Krajów Nadbałtyckich w Gdyni.

IX 2007 r. - udział Rady w III Ogólnopolskim Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich na ziemi wielkopolskiej i lubuskiej (Paradyż).

 • Poparcie ukonstytuowania się Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Polsce;
 • Zgłoszenie przez A. Słyszewską propozycji organizacji kolejnego – IV Forum Gmin Cysterskich w Pelplinie – wrzesień 2008;
 • Oficjalna promocja (laudacja prof.A.M. Wyrwy) książki jubileuszowej „Ingenio et humilitate”.

II 2008r. – posiedzenie Rady w Mogile

 • Wręczenie przez O. Opata dr Piotr Chojnackiego- Prezesa Polskiej Kongregacji Cystersów o. Eugeniuszowi Augustynowi - Opatowi Wąchockiemu dekretu nominującego go na członka Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce ;
 • Przedstawienie przez Wójta Gminy Kamienna Góra Stanisława Szmajdzińskiego( w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich) historii umocowania prawnego Stowarzyszenia, wyboru władz oraz celów, zadań i najbliższych planów;
 • Podjęcie decyzji o skierowaniu pisemnego podziękowania do Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich za całokształt Jego działań oraz zaproszenia Go na kolejne posiedzenie, w celu omówienia zasad współpracy pomiędzy obydwoma podmiotami promującymi szlak cysterski w Polsce;
 • Przedstawienie przez p. Andrzeja Lazara, pracownika A.R.L.AGROTUR S.A. – firmy obsługującej w imieniu Kurii Diecezjalnej w Gliwicach portal internetowy www.szlakcysterski.org aktualnej sytuacji prawnej portalu, informacji dotyczącej proponowanych zmian w układzie graficznym portalu oraz propozycji zaproszenia do merytorycznej współpracy w zakresie funkcjonowania portalu wszystkich zainteresowanych podmiotów promujących szlak cysterski w Polsce;
 • Podjęcie przez Radę decyzji o zamieszczeniu informacji, iż portal jest miejscem, w którym prezentowane są oficjalne informacje o działaniach Rady oraz innych osób i podmiotów organizujących i promujących szlak cysterski w Polsce –z wyraźnym zaznaczeniem, iż Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za tego typu informacje zamieszczane na innych stronach internetowych (osób fizycznych, instytucji i organizacji);
 • Podjęcie decyzji o skierowaniu pisemnej prośby do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Bogdana Zdrojewskiego o przyjęcie Patronatu Honorowego nad działaniami Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów;
 • Przyjęcie informacji o przygotowaniach do IV Ogólnopolskiego Forum gmin cysterskich, właścicieli obiektów cysterskich i pocysterskich (20-24 września br.); Konferencji „Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu” (23-25 maja br.)oraz innych inicjatywach pomorskich przedstawionych przez sekretarz Rady Alicję Słyszewską, reprezentującą organizatorów przedsięwzięć w ramach Roku Cysterskiego 2008 na Pomorskim Szlaku Cysterskim;
 • Informacja o wydaniu kolejnej karty pocztowej w ramach serii przedstawiającej dawne i obecne opactwa cysterskie w Polsce – „Pelplin- dawne opactwo cysterskie”;
 • Omówienie najbliższych działań na płaszczyźnie współpracy z Kartą Europejską Opactw i Miejsc Cysterskich (na spotkanie 19 kwietnia w Pontigny wydelegowano T.Świercz) oraz z Forum: Cystersi Morza Północnego oraz Południowego Bałtyku (na spotkanie 4-7 kwietnia br. w Aurich wydelegowano T.Świercz oraz A. Słyszewską).

IV 2008r. - udział T. Świercz w zgromadzeniu Ogólnym Karty Europejskiej Opactw i Miejsc Cysterskich (Pontigny) oraz T. Świercz i A. Słyszewskiej w kolejnym Forum: Cystersi Morza Północnego oraz Południowego Bałtyku (Aurich)

V 2008r. – posiedzenie Rady w Pelplinie

 • Udział Rady w inauguracji konferencji naukowej „Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu”;
 • Omówienie przygotowań do IV Forum Ogólnopolskie Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich na ziemi pomorskiej (Pelplin);
 • Do grona nowych członków Rady przyjęty został:
  Andrzej Wieczorek(Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego) Jerzy Bakiewicz (Wójt Gminy Bierzwnik, Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich);
 • Podjęcie decyzji o zaproszeniu do działania w Radzie : Ks. mgr Jana Roska (Fundacja Kultury i Edukacji Diecezji Gliwickiej); Ks. Dr Zenona Klawikowskiego (Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Salezjanów SDB) ; Ks.Dr Jarosława Stosia (Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej); Ks. Dr Jana Adamarczuka (Katolickie Liceum Ogólnokształcące bł. Edmunda Bojanowskiego - Henryków Śląski);
 • Przygotowanie zmian w Regulaminie Rady oraz Deklaracji Programowej Rady - ze względu na coraz szersze reprezentowanie przez członków Rady polskiego odcinka szlaku cysterskiego w gremiach europejskich;
 • Przygotowanie materiałów dla uczestników IV Forum Gmin Cysterskich w Pelplinie - propozycji współpracy europejskiej na bazie zdobyczy i doświadczeń dotychczasowych działań członków Rady;
 • Udział Rady w obchodach 15-lecia Diecezji Pelplińskiej oraz jubileuszowych Jana Bernarda Szlagi – Biskupa Ordynariusza Pelplińskiego.

20-24 września 2008r.  - IV Forum Gmin Cysterskich, Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich - na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie oraz kilku  innych ważnych miejscach Pomorskiej Pętli  Szlaku Cysterskiego

 •   wzięło w nim udział ponad 120 osób;
 • przewodni temat Forum:  współdziałanie podmiotów organizujących i promujących szlak cysterski w Polsce w kontekście kształtowania międzynarodowej płaszczyzny  współpracy w ramach programu europejskich dróg kulturowych;
 • swoją obecnością zaszczycili Forum: przedstawiciele Zakonu Cystersów na czele z Opatem Prezesem Polskiej Kongregacji Cystersów o. dr Piotrem Chojnackim, Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego z jej przewodniczącym prof. Andrzejem M. Wyrwą, przedstawiciele gmin cysterskich z prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich Jerzym Bakiewiczem; reprezentanci właścicieli obiektów cysterskich i pocysterskich, jak też  stowarzyszeń zorganizowanych wokół nich oraz podmiotów zachowujących dziedzictwo cysterskie i promujące szlak cysterski na terenie Polski wraz z organizatorami turystyki kulturowej i pielgrzymkowej; Ks. dr G. Kalckert, oficjalny  przedstawiciel Europejskiej Karty Opactw i Miejsc Cysterskich (wraz z p. Marią Wolters) oraz prezes Stowarzyszenia Klasztorów Meklemburgii, Pastor G. Rein (wraz z małżonką) z Bad Doberan;
 •  sobota 20 września: uczestnicy i goście Forum, podczas wspólnego obiadu w refektarzu Wyższego Seminarium Duchownego,  zostali powitani przez Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda  Szlagę oraz duchowieństwo pelplińskie. Po obiedzie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy „Klasztory Meklemburgii” w krużgankach dawnego opactwa pelplińskiego. Ideę wystawy oraz jej założenia przedstawił Pastor G. Rein, pomysłodawca i kustosz - prezes Stowarzyszenia Klasztorów Meklemburgii z Bad Doberan.  W dalszej części zaprezentowane zostały inne obiekty pocysterskie, ze szczególnym uwzględnieniem Bazyliki Katedralnej (dawnej świątyni cysterskiej). Podczas popołudniowego pikniku „Cysterskie złoto” uczestnicy Forum mogli zobaczyć, jak w konwencji historycznej bawi się młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego w pocysterskim  refektarzu zimowym Collegium Marianum. Po rycerskiej wieczerzy klerycy WSD zaprosili do uczestnictwa w  projekcie  „Nocą daj się  poprowadzić aniołom” , po czym goście  wysłuchali  koncertu na barokowych organach;
 •  niedziela 21 września: uczestnicy Forum zwiedzili Muzeum Diecezjalne i w Katedrze uczestniczyli w uroczystej Liturgii duchowo inaugurującej wszystkie trzy ważne przedsięwzięcia splatające się w jedno w tym dniu: IV Forum Gmin Cysterskich, VIII Jarmark Cysterski oraz Europejskie Dni Dziedzictwa Województwa Pomorskiego. Po Mszy Św. wzięli udział w koncercie finałowym II Przeglądu zespołów muzyki dawnej, podczas którego upominki  młodym artystom wręczył Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz;  w Auli WSD uczestnicy IV Forum spotkali się z posłami oraz włodarzami  województwa pomorskiego powiatu tczewskiego, miasta  i gminy  Pelplin oraz gmin  Pomorskiej Pętli Szlaku Cysterskiego. Była to część programu, w czasie której dokonano oficjalnej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa Województwa Pomorskiego; po obiedzie wzięli udział w przemarszu przez miasto i historycznym rozpoczęciu VIII Jarmarku Cysterskiego; zobaczyli inscenizacje historyczne z dziejów opactwa pelplińskiego zaprezentowane przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego; wystawy dawnych rzemiosł oraz regionalnej twórczości ludowej; turniej petanque (gry cysterskiej) i wielu innych atrakcji jarmarcznych; późniejw Auli WSD uczestnicy IV Forum spotkali się ponownie, by tym razem zaprezentować działania różnych podmiotów organizujących szlaku cysterskiego na terenie Polski i w Europy: głos zabrał  ks. G. Kalckert, który w imieniu Prezydenta Europejskiej Karty Opactw i Miejsc Cysterskich - przedstawił główne założenia działania tego gremium i zaprosił przedstawicieli miejsc pocysterskich z Polski do współpracy. Po nim zabrał głos prof. Andrzej M. Wyrwa, przewodniczący Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce i E. Łużyniecka, która zaprezentowała historię szlaku cysterskiego w Polsce, aż  do momentu powołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – tu wystąpił jego prezes- Jerzy Bakiewicz.  Po tym Alicja Słyszewska, przewodnicząca komitetu organizacyjnego IV Forum, sekretarz Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego przedstawiła  projekt   listu intencyjnego „Deklaracji współpracy europejskich  podmiotów ukierunkowanych na zachowanie dziedzictwa cysterskiego” . Poinformowała, iż tekst, przygotowany w trzech językach: polskim, niemieckim i francuskim został wcześniej przeanalizowany oraz pozytywnie zaopiniowany z deklaracją złożenia podpisów przez Prezydenta Europejskiej Karty oraz Prezesa Stowarzyszenia Klasztorów Meklemburgii, Prezesa Polskiej Kongregacji Cystersów, Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej oraz inne podmioty. Oficjalne podpisanie dokumentu zaplanowano na następny dzień; po kolacji goście z PART  zaprezentowali  „Koncepcję rozwoju produktu turystycznego na przykładzie Pomorskiego Szlaku Cysterskiego”;
 •  podczas kolejnych dwóch dni uczestnicy Forum zwiedzali obiekty Pomorskiego Szlaku Cysterskiego : Byszewo, Koronowo, Żarnowiec, Starzyno, Puck, Oliwę i Łęgowo;
 • w refektarzu Collegium Marianum ojcowie cystersi z Mogiły, Szklanych Domów, Wąchocka, Sulejowa i Szczyrzyca zaprezentowali zebranym działania swoich klasztorów ze szczególnym uwzględnieniem  przyjmowania turystów i pielgrzymów; o roli i problemach właścicieli obiektów pocysterskich mówili ks. B. Koj,  Kanclerz Kurii Gliwickiej (Rudy Śląskie) oraz Wikariusz Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej ks. Inf. S. Grunt; jedno ze spotkań poświęcone było projektom oraz zdobywaniu środków na wielopłaszczyznowy rozwój szlaku cysterskiego w Polsce. Grzegorz Zajączkowski z Fundacji Edukacji przybliżył zebranym założenia projektu „Szlak im. M .Willmana” a Andrzej Dębowski z gminy Sianów projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • podczas IV Forum ratyfikowana została   „Deklaracji współpracy europejskich  podmiotów ukierunkowanych na zachowanie dziedzictwa cysterskiego” - przez O. Opata Prezesa  Polskiej Kongregacji Cystersów dra P. Chojnackiego, ks. G. Kalckert – w imieniu Prezydenta Europejskiej Karty Opactw i Miejsc Cysterskich  oraz P.G. Rein, Prezesa Stowarzyszenia Klasztorów Meklemburgii, prof. A. Wyrwę, Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce; wcześniej swój podpis złożył na dokumencie również Jerzy Bakiewicz, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich; później dokument ratyfikowali marszałkowie województw, na terenie których położone są obiekty cysterskie i pocysterskie oraz Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
 •  podsumowanie i zakończenie IV Forum  oraz pożegnanie uczestników nastąpiło w środę w refektarzu WSD.

13 grudnia 2008 r - Posiedzenie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce – 13 grudnia  w Poznaniu

 • wystosowanie przez Radę Koordynacyjną pism do marszałków województw dotyczących ewentualnego wsparcia działań na szlaku cysterskim;
 •  przekazanie informacji o Konwencie Marszałków, w którym przewidziany jest udział przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich i Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce oraz o udziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Targach Turystycznych w Poznaniu (16-17 października 2008);
 •  krótkie sprawozdanie z udziału członków Rady Koordynacyjnej w spotkaniu „Śladami tradycji cysterskiej”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w dniu 17 października 2008 r.- spotkanie to miało charakter informacyjny i podsumowujący dotychczasowe działania na szlaku cysterskim. Nie wniosło nic nowego w zakresie wsparcia przez deklarujących swoją pomoc euro deputowanych;
 •  zwrócenie  się do obecnych księży rektorów WSD z Paradyża i Henrykowa - ks. dra J. Stosia i ks. dra J. Adamarczuka  z prośbą o opracowanie modlitewnika pielgrzyma cysterskiego, który Rada postarałaby się wydać;
 •  powołanie, na wniosek Przewodniczącego Rady, na stanowisko wice- przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce prof. Ewy Łużynieckiej;
 • omówienie:

a/ zmian w regulaminie działania Rady  dotyczących kadencyjności członków oraz zakresu ich uprawnień, relegacji z Rady oraz kompetencyjności (podjęcie uchwał przeniesiono na następne posiedzenie);
b/funkcjonowania szlaku cysterskiego jako „wzorcowego” w kontekście powstawania innych szlaków kulturowych (powstające nowe, ale „cysterski” jest przykładem) oraz poszukiwania dobrych wzorców organizacyjnych  np. szlak Św. Jakuba;
c/ różnych stanowisk dotyczących dalszego rozwoju szlaku cysterskiego (duchowość a organizacja turystyki) – temat do szerszej dyskusji z organizatorami szlaku;
d/możliwości powołania nowych członków Rady (temat przeniesiono na następne posiedzenie);
e/wydawania zezwoleń i prawidłowego używania logo szlaku cysterskiego w Polsce (zostało to już przekazane ośrodkom pocysterskim w jednym z wcześniejszych komunikatów Rady.

21 lutego 2009r. - Posiedzenie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce – 21 lutego w klasztorze cysterskim w Wąchocku

 •   głównym tematem posiedzenia była organizacja V Forum gmin cysterskich, gospodarzy  obiektów cysterskich i pocysterskich;
 •  zatwierdzono ramowy program V Forum.

1 maja 2009 r.
Zgromadzenie Generalne  Karty Europejskich Opactw i Miejsc Cysterskich oraz jej IV Forum w dawnym opactwie cysterskim w Alcobaca w Portugalii. 

 • w spotkaniu wzięła  udział Alicja Słyszewska , sekretarz Rady,  delegowana przez   Radę Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce oraz  Teresa Świercz, reprezentująca Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w  Bierzwniku;
 • do przedstawicieli Karty, zebranych w dawnym opactwie cysterskim Alcobaca,  specjalne przesłanie skierował Jose Manuel Barrozo, Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz przewodniczący Karty- Jean Francois Leroux, szczególnie podkreślając  uczestnictwo w Alcobaca przedstawicieli Karty z Polski, którzy przybyli na Zgromadzenie z tak dalekich  od Portugalii  stron;
 •  J.F.Leroux  zaprezentował propozycje zmian w statucie organizacji, które zostały zaakceptowane przez obecnych przedstawicieli członków stowarzyszenia, Michael Bisseau  poinformował o działaniach strony internetowej www.cister.net, na której można znaleźć wszystkie informacje o Karcie  oraz ośrodkach    stowarzyszonych;
 • przedstawione zostało sprawozdanie z działań organizacyjnych Karty za 2008 rok oraz sprawozdanie finansowe; uzgodniono również ostateczne warunki użycia oraz prezentacji Logo stowarzyszenia (z uwzględnieniem nazwy w różnych językach);
 • w drugiej części Zgromadzenia przedstawione zostały ośrodki pocysterskie, które wstąpiły do Karty  w roku 2008 i 2009. Podczas niej Alicja Słyszewska zaprezentowała istotę działania Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce oraz zaprosiła, w imieniu Rady, na V Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce ; wręczyła także  p. Leroux francuskojęzyczny tekst „Deklaracji Woli Współpracy europejskich podmiotów ukierunkowanych na zachowanie dziedzictwa cysterskiego”, podpisanej podczas IV Forum Szlaku cysterskiego w 2008 roku w Pelplinie. W  formie prezentacji  multimedialnej, Alicja Słyszewska   przedstawiła również dawne opactwo cysterskie w Pelplinie, jako „najmłodszego” członka Karty;
 •  tu miało miejsce IV Forum Karty, podczas którego specjaliści  z zakresu  architektury i historii sztuki przedstawili najciekawsze portugalskie zabytki  pocysterskie w kontekście europejskiego rozwoju kultury Zakonu Cystersów. W godzinach popołudniowych goście Forum zostali oprowadzenie po klasztorze w Alcobaca oraz podjęci kolacją przez władze miasteczka. W ciągu kolejnych dwóch dni uczestnicy Zgromadzenia Generalnego Karty mieli możliwość zwiedzania dawnych opactw i kościołów portugalskich.

23  maja 2009 r.  - Posiedzenie  Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce 23 maja w opactwie cysterskim w Krakowie-Mogile

 • Głównym tematem posiedzenia była  organizacja V Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce - uczestniczyli reprezentanci  organizatorów V Forum z Sulejowa oraz Wąchocka; przedstawili ostateczny termin przedsięwzięcia  (24- 27 września 2009r.) oraz zaprezentowali jego ramowy program;
 •  zatwierdzony został przez Radę wniosek o rozpowszechnianie drogą elektroniczną Biuletynu Informacyjnego Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce;
 • wybrano spośród członków Rady przedstawicieli odpowiedzialnych za organizację i promocję poszczególnych pięciu pętli szlaku  cysterskiego w Polsce:


1.    Pętla Małopolska – O. Mateusz Kawa (Opactwo O. Cystersów w Mogile)
2.    Pętla Śląska – Ks. Dr Jan Adamarczuk ( Henryków)
3.    Pętla Wielkopolsko- Lubuska – Andrzej Wieczorek (Wągrowiec)
4.    Pętla Zachodniopomorska – Teresa Świercz (Bierzwnik)
5.    Pętla Pomorska – Alicja Słyszewska (Pelplin)

 • dyskutowano nad wprowadzeniem zmian do Regulaminu Rady , które mają na celu usprawnienie jej działań;
 • Rada zaopiniowała pozytywnie przyjęcie  nowych członków: p. Andrzeja Lazara, p. Dariusza Dreczkę oraz p. Jana Dettlaffa;
 • przedstawione zostały bieżące problemy związane z prowadzeniem strony www.szlakcysterski.org;
 •  zaprezentowano koncepcję promocji szlaku cysterskiego w Polsce, nie tylko poprzez stronę internetową, ale też przy wykorzystaniu zapoczątkowanej serii kart pocztowych „Szlak Cysterski w Polsce” , nawiązania bliższych kontaktów z PTTK, wydanie wspólnego przewodnika dla szlaku cysterskiego, właściwe oznakowanie szlaku na terenie całej Polski oraz produkcję i dystrybucję gadżetów o wspólnej wizualizacji;
 •  sekretarz Rady Alicja Słyszewska przedstawiła krótką relację z delegacji na Zgromadzenie Generalne Karty Europejskich Opactw i Miejsc  Cysterskich, które odbyło się w dawnym opactwie cysterskim w Alcobaca w Portugalii 1 maja br.

24 września 2009r. - Posiedzenie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce w hotelu „Europa” w Starachowicach.

 • zaakceptowano propozycję zmianę nazwy dotychczasowych dorocznych zgromadzeń – Forum  o brzmieniu „Ogólnopolskie Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich na „Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce” i przyjęto tekst dokumentu zatwierdzającego ten stan;
 • przyjęto rezygnację z udziału w pracach Rady Koordynacyjnej  jej członka - O.Mateusza Kawy O. Cist. reprezentującego Opactwo Cystersów w Mogile; zgodnie z Regulaminem Rady wskazał na swoje miejsce  kandydata na członka Rady - reprezentanta Szklanych Domów O.Benedykta Faryja OCist;
 • zapoznano się z treścią  pisma skierowanego do O. OpataPrezesa dr Piotra Chojnackiego przez Starostwo Powiatu Starachowickiego w sprawie zmiany reprezentanta tej jednostki w Radzie; podjęto decyzję o przyjęciu nowego członka zaproponowanego przez Starostwo Starachowickie – Andrzeja Sendeckiego;
 • zapoznano z zawartością 1. Numeru Biuletynu RKSCwP.


24-27 września 2009 r. - V Ogólnopolskie Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich w Wąchocku, Sulejowie i Koprzywnicy.
W dniach 24-27 września 2009 roku w opactwie O.O Cystersów w Wąchocku, w kościele parafialnym O.O Cystersów w Sulejowie pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Tomasza Becketa, obiektach dawnego klasztoru cystersów sulejowskich, w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Floriana w Koprzywnicy oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy a także w salach konferencyjnych hotelu „Europa” miały miejsce obrady i spotkania V Ogólnopolskiego Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich.
W2009 roku w Wąchocku obchodzono dwie doniosłe rocznice: 830 rocznicę fundacji Opactwa Cystersów nazwanego wówczas Abbatia de Camina (Opactwo w Kamiennej) oraz 555 rocznicę nadania osadzie praw miejskich.  Gości V Forum zakwaterowano w hotelu „Europa” w pobliskich Starachowicach, których powstanie łączy się z działalnością cystersów wąchockich.
Oficjalnemu otwarciu V Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich towarzyszyło wyst ąpienie prof. dr hab. Ewy £użynieckiej z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zatytułowane „Architektura Opactw Cysterskich w Małopolsce”. Wieczorem we wnętrzu pięknie odnowionego kościoła klasztornego pw. NMP. i św. Floriana, mieszkańcy Wąchocka wraz z zaproszonymi gośćmi i uczestnikami V Forum wysłuchali koncertu w wykonaniu muzyków Orkiestry Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga z Kielc. Brewiarz monastyczny przed obliczem Matki Bożej Miłosiernej,w którym wraz z konwentem cystersów wąchockich wzięli udział zebrani w kościele.
V Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich zgromadziło ponad 100 osób. W przedsięwzięciu   uczestniczyli przedstawiciele samorządów,  na terenie których istnieją obecnie i były opactwa cysterskie, właściciele obiektów i  przedstawiciele organizacji pozarządowych, których celem jest wspieranie  ochrony dziedzictwa cysterskiego. W trakcie kilkudniowego Forum jego uczestnicy byli gośćmiOpactwa O.O. Cystersów w Wąchocku, odwiedzili przeorat  w Sulejowie, Parafię  p.w. NMP i św. Floriana w pocysterskiej Koprzywnicy oraz pobenedyktyński Święty Krzyż poznając bogatą historię tych miejsc. Spotkania i dyskusje uczestników V Ogólnopolskiego Forum zaowocowały następującymi ustaleniami:
1.    Przyjęto propozycję Rady Koordynacyjnej zmieniające  nazwę konferencyjnego charakteru spotkań dotychczas nazywanych „Ogólnopolskim Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich” na „Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce”.
2.    Przyjęto dokument o nazwie „Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce” określający zasady nowej formuły spotkań wszystkich, których  łączy wspólne pragnienie ochrony dziedzictwa Zakonu Cystersów i kształtowanie przyszłości opartej na tradycji cysterskiej duchowej i materialnej.
3.    Przekazano na ręce O. Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Cystersów, dr Piotra Chojnackiego, dokument podpisany 3 lipca 2009 roku w Bardzie, w trakcie Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, potwierdzający wolę współpracy Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego.
4.     Zaakceptowano propozycję Prezesa Zarządu Fundacji „Lubiąż” Pawła Skrzywanka, aby VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce zostało zorganizowane przez Fundację „Lubiąż” w pocysterskim kompleksie opactwa w Lubiąż u na Dolnym Śląsku.

6 lutego 2010 - Posiedzenie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce  6 lutego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

 •  Organizatorzy VI Forum – Fundacja Lubiąż- przedstawili termin,  założenia organizacyjne oraz ramowy program forum;
 • zgłoszono propozycje działań Rady na 2010r;
 • omówiono kalendarz zgłoszonych na 2010r. imprez promujących tradycje i kulturę cysterską; 
 • zgłoszono organizację „Ogólnopolskiej konferencji organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką cysterską” w 2010 r. w Bierzwniku (reprezentacja Bierzwnika);
 •  omówiono stan prawny i organizacyjny strony www.szlakcysterski.org;
 •  przedstawiono (reprezentacja Bierzwnika) wstępną propozycję certyfikatu „Produkt cysterski”;
 •  omówiono zakres tematyczny 2. Numeru biuletynu RKSCwP.

22maja 2010 - Posiedzenie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce 22maja 2010 w Opactwie O.O. Cystersów  w  Krakowie- Mogile 

 • wręczenie dekretów nowym członkom Rady - J.P.Dettlaff, J.Dreczka, O.B.J.Faryj  przez O. Opata Prezesa dr P. M.Chojnackiego;
 • przedstawienie informacji  o  stanie organizacji  VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce; 
 •  przedstawienie (przesłanego do biura Rady) wniosku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie zezwolenia użytkowania logo Szlaku Cysterskiego w Polsce- sekretarz Rady A.Słyszewska;
 • przedstawienie informacji  na temat: Produkty klasztorne. Produkty szlaku cysterskiego - ekonomiczne aspekty problemu – T Świercz;
 •  prezentacja Stanu organizacji Konferencji  organizacji pozarządowych zajmujących sie ochroną dziedzictwa pocysterskiego Kołbacz 2010. Rola organizacji pozarządowych w ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa zakonu cysterskiego oraz możliwości nowej formuły spotkań w kontekście Forum Szlaku Cysterskiego– T.Świercz  (Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku);
 •  przedstawienie informacji o funkcjonowaniu strony internetowej www.szlakcysterski.org – A.Lazar (administrator portalu www.szlakcysterski.org );
 •  postanowienie o wystosowaniu pisma do organizatorów VI Forum szlaku Cysterskiego, przypominające o terminach rozesłania Informacji do potencjalnych uczestników Forum z polski i zza granicy.

 Opracowała A. Słyszewska Sekretarz RKSCwP; współpraca A. Lazar

 

 

↑ W górę