Formularz kontaktowy

Liczba odwiedzin:

784275

Patronat honorowy:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Inna literatura

Udostępniony poniżej dokument do pobrania zawiera bogaty spis źródeł i opracowań dotyczących dziejów Zakonu Cysterskiego na ziemiach polskich i Europy. Całość uzupełniają wybrane nowości z prac cystersologicznych.

Zestawili i opracowali:
J. Dobosz, K. Kaczmarek, A.M. Wyrwa przy współpracy
M. Daroszewskiego, K. Ratajczaka, M. Zwierzykowskiego

Pobierz bibliografię

 

 WYBRANE WINIETY PRAC CYSTERSOLOGICZNYCH

winieta
winieta winieta winieta winieta
winieta winieta winieta winieta
winieta winieta winieta winieta
 

MONASTICON CISTERCIENSE POLONIAE Tom I i Tom II Andrzej M. Wyrwa, Jerzy Dekański, Krzysztof Kaczmarek 1999 
ARCHITEKTURA KLASZTORÓW CYSTERSKICH - Ewa Łużyniecka 2002 
CYSTERKI W DZIEJACH I KULTURZE ZIEM POLSKICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ I EUROPY ŚRODKOWEJ 
CYSTERSI ŁEKNEŃSCY W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM ZIEM POLSKICH - 2004 
OPACTWA CYSTERSKIE NA POMORZU- Andrzej M. Wyrwa 1999 
CYSTERSI NA KUJAWACH I NA POMORZU - NP - 2001 
CYSTERSI W KULTURZE ŚREDNIOWIECZA EUROPY - 1992 
HISTORIA I KULTURA CYSTERSÓW W DAWNEJ POLSCE 1987 
CYSTERSI KU ODNOWIE Deklaracje Kongregacji Polskiej 1998 
CYSTERSKIE NEKROLOGI NA POMORZU GDAŃSKIM OD XIII DO XVII WIEKU Piotr Oliński 1997 
OPACTWO CYSTERSKIE W RUDACH NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
STUDIA UNIWERSYTECKIE CYSTERÓW Z ZIEM POLSKICH W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA - Krzysztof Kaczmarek 2002 
SZCZYRZYC - Ewa Łużyniecka i Jolanta M. Marszalska

 

BIBLIOTEKA DUCHOWOŚCI CYSTERSKIEJ 
pod redakcją O. Bernarda A. Grenz O. Cist.
winieta winieta

A. Louf, Cysterska droga, Wyd. św. Bernarda, Skoczów 2000. 
T. Merton, Ostatni z Ojców, św. Bernard z Clairvaux - Encyklika Doctor Mellifluus, Wyd. św. Bernarda, Skoczów 2004. 
Św. Bernard z Clairvaux, Apologia, O nawróceniu, Życie Świętego Biskupa Malachiasza, Wyd. św. Bernarda, Skoczów 2007.

 

↑ W górę

Liczba wyświetleń: 108561
Data dodania: 2008-06-24 10:06:07
Dodany przez:
Ostatnia aktualizacja: 2008-06-24 10:07:00